Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Vody PSTRUHOVÉ

Zázrivka
 
Číslo revíru:   3 - 6130 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Potok Zázrivka od ústia do rieky Oravy v obci Párnica po pramene nad osadami obce Zázrivá, vrátane všetkých prítokov. Revír je na území NP Malá Fatra.
    
 
 
 Bystrička
 
Číslo revíru:   3 - 0400 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Potok Bystrička od ústia do rieky Oravy pri železničnej zástavke Bystrička po prameň, vrátane prítokov. Revír je na území NP Malá Fatra.
 
 
Istebnianka
 
Číslo revíru:   3 - 1300 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Istebnianka ( Istebnianský potok ) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ Istebné po pramene nad obcou Istebné.
 
Lehotský potok
 
Číslo revíru:   3 - 1910 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota.
 
 
Jelšava
 
 
Číslo revíru:   3 - 1480 - 4 - 2
Charakter:     Lososový - pstruhový, chovný
Popis revíru:  Jelšava (Jelšavský potok) a Ráztočný potok od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene (Jelšava - pramene pod Kubínskou Hoľou).
 
 
Pucov potok
 
Číslo revíru:   3 - 3080 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene nad obcou Pokryváč vrátane prítokov.
 
 
Jasenovský potok
 
Číslo revíru:   3 - 1360 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Jasenovský /Kubínsky/ potok od kaskády MVE pri Florinovom dome po pramene nad obcou Jasenová vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský potok od ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Osádka
 
 
Žaškovský potok
 
Číslo revíru:   3 - 6190 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru: Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad obcou Žaškov s prítokmi.
 
 
Mlynský potok
 
 
Číslo revíru:   3 - 2270 - 4 - 2
Charakter:     Lososový - pstruhový, chovný
Popis revíru:  Mlynský potok od ústia do rieky Oravy pod obcou Zabrež po pramene nad obcou Oravská Poruba. Odchovný potok zo zákazom lovu po celý rok.
 

 

 
LOVNÉ MIERY vo všetkých revíroch obhospodarovaných MO SRZ Dolný Kubín : pstruh dúhový 27 cm, sivoň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, lipeň 40 cm, hlavátka 80 cm, lieň 30 cm, mrena severná 60 cm, všetky druhy jalcov 30 cm a ostatné druhy rýb podľa vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 216/2018 Z.z.

 

TOPlist