Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Vody LIPŇOVÉ

Orava č.1a
 
Číslo revíru:3 - 2710 - 6 - 1 lososový-lipňový, lovný
Popis revíru: Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po lavičku pre peších v Dolnom Kubíne pri futbalovom ihrisku s umelou trávou a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok. POZOR úseky od novovybudovanej lavičky pri ČOV smer Gäceľ na Bysterci po lavičku pri futbalovom ihrisku s umelou trávou a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po lavičku pre peších smerom na Záskalie pri bývalom podniku SEZ sú úseky bez privlastnenia si úlovku (chyť a pusť).
 
 
Orava č.1b
Číslo revíru:3-2711-6-2 lososový-lipňový, chovný
Popis revíru: NERESISKÁ RÝB – chovný úsek. Od lavičky pre peších v Dolnom Kubíne pri futbalovom ihrisku s umelou trávou po železničný most v Dolnom Kubíne vrátane spodného toku Jasenovského potoka od ústia do Oravy po kaskádu pri Florinovom dome. Na uvedenom úseku Oravy a časti Jasenovského potoka je ZÁKAZ LOVU PO CELÝ ROK. Revír na rieke Orave má určený IV. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
 
 
 
LOVNÉ MIERY vo všetkých revíroch obhospodarovaných MO SRZ Dolný Kubín : pstruh dúhový 27 cm, sivoň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, lipeň 40 cm, hlavátka 80 cm, lieň 30 cm, mrena severná 60 cm, všetky druhy jalcov 30 cm a ostatné druhy rýb podľa vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 216/2018 Z.z.
 
  
                       
 
TOPlist