Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

2010

PLÁN BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI MIESTNEJ ORGANIZÁCIE SRZ NA ROK 2010
 
Každý člen MO SRZ a KMR s brigádnickou povinnosťou je povinný podľa prijatého uznesenia ČS odpracovať v roku 2010 celkom 10 brigádnických hodín. Brigády sa budú zabezpečovať podľa uvedeného rozpisu. Brigáda začína o 7,00 hod. a končí sa po odpracovaní 5 hodín tj. o 12,00 hod.
Brigádnická povinnosť sa vsťahuje na všetkých členov do fyzického veku 60 rokov okrem žien, invalidov, zdravotne ťažko postihnutých a dôchodcov nad 60 rokov.
 
Dátum konania    
Miesto konania zraz brigádnikov    
Plánované vykonanie prác počas brigády potrebný materiál a náradie na brigáde
10.04.2010
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky
 Oprava skladu a oplotenia, oprava náradia a fúrikov,
zemné práce podľa potreby.
Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ
17.04.2010
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky
 Oprava vstupnej brány, dopracovanie oplotenia objektu
šalovanie, betonovanie
Materiál a náradie: zabezpečí MO SRZ
24.04.2010
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky
Pokračovanie prác na úprave rybníkov, pokračovanie
prác na oplotení objektu, oprava náradia.
Materiál a náradie : zabezpečí MO SRZ
08.05.2010
 Párnica
Objekt štrkopieskov
 Spevňovanie brehu revíru č. 4170, čistenie vodných
zdrží, presvetlovanie ciest,
Náradie: fúriky, lopaty, krompáče, pílky,
15.05.2010
 Párnica
Objekt štrkopieskov
 Úprava prístupovej cesty k rybárskym revírom č.2620,
4170 a budovanie stanovíšť, prekopanie kanála,
Náradie: fúriky, lopaty, krompáče,
 
29.05.2010
 Medzibrodie
koniareň
 Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
 oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
05.06.2010
 Dolný Kubín
Jelšava – lavica
 Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
12.06.2010
 Dolný Kubín
Banisko – zást. SAD
Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
 
oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
19.06.2010
 
Dolný Kubín
kaskáda pri Florinovi
 
  Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
  oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
26.06.2010
 
Beňova Lehota
reštaurácia Hanka
 
  Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
  oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
03.07.2010
 
 
Istebné
železničná stanica
 
 
 
    Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
 oprava a výstavba prahov a kaskád na toku.
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
 
28.08.2010
 
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky
 
 
  Stavebné práce v objekte, oprava oplotenia a práce
  na údržbe objektu rybníkov, úprava terénu v objekte.
Materiá a náradie: zabezpečí MO SRZ
04.09.2010
 
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky

Stavebné práce v objekte, práce na údržbe objektu rybníkov.

Materiál a náradie: zabezpečí MO SRZ

11.09.2010
 
Párnica
objekt štrkopieskov
 
Úprava ciest, navážanie materiálu na prístupové cesty
objekt štrkopieskov revírov, presvetlovanie ciest a rybárskych stanovíšť..
Náradie: fúriky, lopaty, pílky, TRAKTOR
18.09.2010
 
Párnica
objekt štrkopieskov
 
Čistenie, upratovanie oboch revírov v Párnici
 
Každý člen, ktorý sa zúčastní brigády, je povinný prísť vo vhodnom pracovnom oblečení podľa plánovanej práce a poveternostných podmienok, musí mať na prácu vo vode vhodnú obuv. Na brigádu je každý povinný doniesť si so sebou aj pracovný nástroj podľa chrakteru práce na brigáde. Pokiaľ nebude mať brigádnik vhodné oblečenie a obuv, nebude mať potrebný pracovný nástroj, vedúci brigády mu nemusí umožniť odpracovanie brigády.Brigády za rok 2010 budú uzavreté ku dňu 31.10.2010. Žiadosti na presun neodprac. brigád z vážnych dôvodov, alebo odpustenie brigád zo zdravotných dôvodov s potvrdením lekára, bude akceptovať výbor len do termínu 31.10. 2010.
 
 
Brigada (18. 09. 2010)

Čistenie, upratovanie oboch revírov v Párnici.

 
 

Dňa 18. septembra 2010 (sobota) sa konala brigáda na revíroch č. 2620 OR Istebné a č. 4170 Štrk. Párnica. Ktorá bola určená na zber odpadu.

- brigády sa zúčastnilo 18 brigádnikov, z toho 14 čistilo okolie rybníkov a 4 čistili prítok potoka Parač, nánosy po dažďoch

- nazbieralo sa 91 vriec odpadkov

- bola nutná oprava zdrže ktorú stále niekto poškodzuje (privarili zábrany)

- v pondelok techn. služby vrecia s odpadkami odviezli na skládku (koľko nás to stálo bude zverejnené v najbližších dňoch)

 

 

Foto z brigády(03. 7. 2010)
 
        
 
 
Mimoriadna brigáda ( 22. 5. 2010 )
 
       
 
 
 
Foto z brigády(10.4.2010)
 
   
    
    
 
 
  
 
Foto z brigády(30.1.2010)
 
   
   
 
 
 
 
 
 
Foto z brigády(23.1.2010)
 
Dňa 23.1.2010 MOSRZ DK zorganizovalo prvú tohtoročnú brigádu na revíroch OR Istebné a Štrk. Párnica za účelom vypiľovania otvorov do ľadu. Zúčastnilo sa 24 brigádnikov.
 
   
TOPlist