Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Výbor‚ zasadania‚ kontakt

 
Zoznam členov výboru
MO SRZ, Obrancov mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín 
číslo účtu: 54010802/0900 SLSP
 
Meno a Priezvisko Funkcia Kontakt
RNDr. Marián Sabo predseda 0948 031 445
Ján Mazalán podpredseda a vedúci odboru kultúry a informácii              0907 828 386
Ing. Miroslav Kosmel tajomník 0905 461 043
Mgr. Anton Šumský hlavný hospodár 0905 666 897       
Bc. Jozef Macík vedúci odboru práce s mládežou 0905 567 696
Ing. Peter Bjel účtovník 0910 214 500
Dušan Ďurkovič vedúci odboru tečúcich vôd 0908 255 809
Mgr. Jozef Púčik vedúci odboru športovej činnosti 0911 803 640
Martin Hubinák vedúci odboru čistoty vôd 0918 378 229
Ing. Milada Dutková   pokladník 0905 892 757
 
 
Meno a Priezvisko Funkcia Kontakt
Mgr. Leonard Vajdulák
predseda KK                                                                                     0905 940 348     
 Peter Mesároš člen KK 0905 852 933
 Miroslav Gregáň st. člen KK. 0949 812 256
 
TOPlist