Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Čistota vôd Historia

Vyjadrenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Žiline k šetreniu podnetov zameraných na nedovolené nakladanie s odpadmi na povodí rieky Oravy a v rybárskych revíroch MO SRZ Dolný Kubín ktoré boli podané 27-9-2011.

 

 

Vzorka dodaná na rozbor bola z kapra, ktorého váha bola 10 kg, dĺžka tela 79 cm.

TOPlist