Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Aplikácia baktérií 3.11.2018

Aplikácia baktérií 3.11.2018

Vážení športoví priatelia, rybári !
Dňa 03.11.2018 ( sobota ) o 08:00 hod. ráno , sme začali do dvoch kaprových revírov,
obhospodarovaných MO SRZ Dolný Kubín, aplikovať prvú dávku baktérií, takzvaná " šoková
dávka pre vodu ".
Na revír č. 3-4170-1, konkrétne na jazero č. 7 sa aktivovaná dávka baktérií aplikovala na
piatich prísne určených miestach a na revíri č. 3-2621-1 Chyť a pusť na sedem prísne
určených miest. Zdôrazňujem výraz " prísne určených miest " , keďže aplikácia už
aktivovaných baktérií sa musela dodržať priam na m 2 presne ! Taktiež sme pomocou
kaliborvaného oximetra zmerali množstvo kyslíka rozpusteného vo vode a teplotu vody v
troch rôznych hĺbkach : tesne pod hladinou približne 10 cm , ďalej v strednom stĺpci vody a
taktiež priamo na dne jazera. Teplota sa pohybovala v teplotnom rozmedzí od 10,4 do 11,6
stupňa Celzia, čo je pre aplikáciu baktérií ešte prijateľné ( aplikácia baktérií sa môže
vykonávať do 8 stupňov Celzia vody ). Z nameraných hodnôt rozpusteného kyslíka vo vode (
počet mg O 2 na 1 liter H 2 O ) som ostal milo prekvapený. Namerané hodnoty O 2 sa pohybovali
od 8,18 až cez 11,81 mg / 1 liter H 2 O, čiže pre kaprovité ryby maximálne dostačujúce
množstvo kyslíka. Určite týmto vyšším hodnotám kyslíka dopomáha aj nezvyčajne vyššia
teplota začínajúcim mesiacom november, čiže vodné rastlinstvo v jazerách ešte nezačalo
atrofovať, a pravdepodobne v ňom ešte stále prebieha do istej miery fotosyntéza.
V nedeľu v skorých ranných hodinách sa na spomenuté jazerá budeme musieť ešte vrátiť, v
sobotu sme aplikovali baktérie, v nedeľu ešte musíme aplikovať enzýmy na vyvolanie
žravosti baktérií a rýchlejšieho pohybu pre baktérie. Aplikácia baktérií a enzýmov si
vyžadovalo špeciálne preškolenie hospodára revíru. Veľmi dôležité bolo vypočítať aktivačný
čas baktérií a taktiež precízna príprava na rozmiešanie roztoku. Záležalo doslova na každom
grame prášku, keďže baktérie sú vo veľkosti 10 16 .
POZOR !
Enzýmy sa musia postrekovať po celej hladine jazera , nielen na prísne určené miesta ako pri
baktérií. Jazero č. 7 = 1 liter enzýmov + H 2 O, po celej hladine jazera. 
Jazero CHaP = 0,8 litra enzýmov + H 2 O, po celej ploche jazera.
Preto vás opäť všetkých žiadam o maximálne strpenie a ohľaduplnosť pri výkone rybárskeho
práva. Bude to pre nás veľmi náročné, ale pevne verím, že to stojí za to !
V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať , 0904 288 083

 

Tibor Ferjančík, vedúci odboru tečúcich vôd

 

TOPlist